Poplatky pro rok 2020

Poplatky pro rok 2020

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Místní poplatky pro rok 2020

Místní poplatky pro rok 2020

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

200 Kč – občané, kteří mají trvalý pobyt v katastrálním území  Lomnice nad Lužnicí

500 Kč – občané, kteří nemají trvalý pobyt v katastrálním území Lomnice nad Lužnicí

 

Splatnost poplatku je 31.5.2020. Poplatek hraďte bankovním převodem na účet města č. 272 534 460/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do poznámky uveďte počet, popř. jména osob, za které je poplatek placen. Po obdržení platby bude bezplatně vhozena do domovní schránky známka na odpadovou nádobu.

Svoz komunálního odpadu probíhá každý týden v pátek.

Kontakntí osoba: Ing. Ivana Lančová, tel. 380 130 131, ilancova@meu.lomnice-nl.cz

Ostatní poplatky se nemění.

Vyhláška 1/2020 - místní poplatky za komunální odpad

Vyhláška 2/2020 - místní poplatek psi

Vyhláška 3/2020 - poplatek z pobytu

Vyhláška 4/2020 - veřejné prostranství

Vyhláška 5/2020 - poplatek ze vstupného

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK