Překlad (translations)

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google play
App Store

Kalendář akcí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Elektronické služby

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 16
TÝDEN: 883
CELKEM: 967715

Obsah

Rybaření v Lomnici nad Lužnicí

Rybaření v Lomnici nad Lužnicí]
Pro zájemce o sportovní rybaření v Lomnici nad Lužnicí uvádíme znění platného

Místního rybářského řádu k provozování sportovního rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2021 (zde ke stažení)
 

 

 

1. Obecné zásady chování při lovu

     Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 223/2015 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 285/2018 Sb. Porušiteli tohoto ustanovení dále nebude v budoucnu vydána další povolenka k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 10 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.

     S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníka. Je též zakázáno stanování a táboření. Majitel povolenky ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízeních. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

     Pokud není tímto místním rybářským řádem některý údaj zpřesněn, řídí se rybaření na rybníku Peřinka  ustanoveními zákona číslo 239/2006 Sb.

 

2. Doba lovu

        1.4.2021 - 17.10.2021

        Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platnou povolenkou.
 

Denní doby rybolovu:

duben, září                                        6.00 – 20.00 hodin

květen až srpen                                 5.00 – 22.00 hodin

říjen                                                  6.00 – 19.00 hodin

 

3. Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy
 • lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
 • je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Na prut smí chytat pouze ten, kdo vlastní povolenku – ne jiná osoba.
 • lov na přívlač a lov čeřínkováním je zakázán,

 

Je zejména zakázáno:

 • umísťování haltýřů a přechovávání ryb v nich,
 • přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího,
 • odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejich zapsáním do přehledu o úlovcích,
 • směňování úlovků,
 • používání samoseků,
 • lov ryb z loděk a všech ostatních plavidel,
 • řezat vidličky z rostoucích stromů,
 • používat do nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií,
 • nedodržování dopravního značení umístěného před vjezdem k rybníku Peřinka (dopravní značka B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech).

 

Povinné náčiní:

 • rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjišťování velikosti ulovených ryb, podběrák,
 • pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku s kruhy, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou a musí být zapsána ve formuláři ,,Povolenka k rybolovu a přehled o úlovcích na rybníku Peřinka“.

 

4. Míra, počet, evidence úlovků

Lovné míry ryb:

Candát obecný                   45 cm                    Kapr obecný                        45 cm

Lín obecný                         20 cm                    Amur                                   50 cm

Tolstolobik                         50 cm                    Bolen dravý                         45 cm

Úhoř říční                           45 cm                    Sumec velký                        90 cm

Štika obecná                       50 cm                   

Kapr obecný nad 70 cm je považován jako trofejní ryba a bude vrácen zpět do vody.

 

Lov dravců povolen od 1.9.2021 do 17.10.2021, vždy v sobotu, neděli a ve svátek

 

     V jednom dnu si oprávněný k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks ušlechtilých ryb (kapr, štika, candát, sumec, amur).  Denní  úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a ponechání si ryby je lovící povinen tuto zapsat do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.

   

5. Kontrola a dozor

 Tuto činnost vykonává pověřený pracovník města, vedoucí organizační složky Lomnice nad Lužnicí, kteří se tímto pověřením prokáží a Policie ČR. Chytající je povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní a úlovků. Při zjištění přestupku proti tomuto řádu či obecně platným předpisům jsou kontrolní orgány dle zákona oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní,  úlovky a popř. uložit sankci dle platných předpisů. Městský úřad Lomnice nad Lužnicí žádá všechny slušné sportovní rybáře, aby v případě zjištění závažných porušení rybářského řádu volali na níže uvedená telefonní čísla:

Město Lomnice nad Luž.: 384 792 201, Němec Luboš: 775 449 729, Doktor Zdeněk: 721 409 170,
místostarosta města Lomnice nad Lužnicí: 797 979 379, nebo Policie ČR Třeboň: 384 722 345.

 

6. Povolenky k lovu ryb

Povolenky je možno zakoupit:

na Informačním a kulturním středisku Lomnice nad Lužnicí, náměstí 5. května 133,
tel.: 724 157 968
v době:

                                                                  IKS                                                

                   Po   9:00 – 17:00                                                                          

       Út   9:00 – 16:00                                                                                         

                   St    9:00 – 17:00                                                                                         

       Čt    9:00 – 16:00                                                                                        

                   Pá    9:00 – 16:00                                                                                        

     Ve všech dnech je tato doba přerušena polední přestávkou v době 12:00 – 12:30 hodin.

 

Po pracovní době IKS, v sobotu, v neděli a o svátcích lze povolenku zakoupit na adrese: Luboš Němec, Nádražní ulice čp. 392, Lomnice nad Lužnicí (tel.: 775 449 729). Na stejné adrese je možno odevzdat i vyplněnou povolenku.

 

7. Ceny povolenek

1 den                           Kč    150,--     

2 dny                           Kč    200,--     

3 dny                           Kč    300,--     

1 týden                        Kč    500,--     

2 týdny                        Kč    800,--     

1 měsíc                        Kč 1 100,--     

sezónní                        Kč 1 500,--     

děti do 15 let věku *     Kč    300,--.    

 

* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání na 1 prut.

 

8. Závěrečná ustanovení

     Po skončení platnosti povolenky je nutno odevzdat (odeslat) ji jako přehled o úlovcích na adresu Informační a kulturní středisko, nám. 5. května 133, 378 16  Lomnice nad Lužnicí a to nejpozději do 30. listopadu 2021.

 

Pokud sportovní rybář nevrátí vyplněnou povolenku za předchozí rok do 30. 11. 2021 (i s vyplněným přehledem úlovků), zvyšuje se cena další povolenky v následujícím roce o Kč 200,--. Povolenky se odevzdávají poštou, nebo přímo na IKS či městském úřadě.

 

     Zaslání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace ryb přistupuje vlastník k dalšímu zarybňování revírů.

 

V Lomnici nad Lužnicí dne 15.2.2021