Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Poplatky pro rok 2023

Místní poplatky 

OZV – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

600 Kč – občané, kteří jsou přihlášeni v obci nebo vlastník nemovitosti. Splatnost poplatku je 31.5.2023. Poplatek hraďte bankovním převodem na účet města č. 272 534 460/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do poznámky uveďte počet, popř. jména osob, za které je poplatek placen. Po obdržení platby bude bezplatně vhozena do domovní schránky známka na odpadovou nádobu. Platbu za odpad je možné platit v hotovosti i platební kartou.

OZV – Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího měsíce čtvrtletí.

formulář k vyúčtování poplatku z pobytu platný od 1.1.2023 (38.52 kB) - k vyplnění

OZV – Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný nejpozději 31.5.2023.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa ... 400,- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ... 600,- Kč,
  3. za prvního psa, jehož držitel bydlí v domě se čtyřmi a více byty ... 600,- Kč
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, jehož držitel bydlí v domě se čtyřmi a více byty ... 800,- Kč
  5. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ... 150,- Kč,
  6. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ... 250,- Kč.

Ostatní poplatky zůstávají beze změny.

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Lančová

Rok 2023:

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (219.25 kB)

Obecně závazná vyhláška města Lomnice nad Lužnicí o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (134.95 kB)

Obecně závazná vyhláška města Lomnice nad Lužnicí o místním poplatku ze psů (188.75 kB)

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku z pobytu (222.64 kB)

Rok 2022:

Obecně závazná vyhláška 2-2021 o místním poplatku z pobytu_platnost 1.1.22.pdf (662.37 kB)

Obecně závazná vyhláška 3-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství_platnost 1.1.22.pdf (562.73 kB)

Obecně závazná vyhláška 4-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství_platnost 1.1.22.pdf (640.39 kB)

Rok 2021:

Rok 2020:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty