Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Matrika, evidence obyvatel, místní poplatky

Agendy matričního úřadu

 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
 • Czech Point – vydávání:
 • ověřené výpisy z katastru nemovitostí,
 • ověřené výpisy z obchodního rejstříku,
 • ověřené výpisy ze živnostenského rejstříku,
 • ověřené výpisy z rejstříku trestů.
 • evidence obyvatel:
 • přihlášení k trvalému pobytu
 • rušení místa trvalého pobytu
 • hřbitovní agenda:
 • přihlášení k hrobovému místu
 • pronájem hrobových míst
 • uzavírání smluv s nájemci hrobových míst
 • bytová agenda:
 • přijímání nájemného z městských bytů, garáží
 • dotazník k přidělení bytu
 • dotazník k přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
 • evidence žádostí o přidělení bytu
 • evidence žádostí o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
 • ztráty a nálezy:
 • přijímání nalezených věcí
 • evidence ztrát a nálezů
 • vydávání nalezených věcí majiteli
 • přijímá žádosti o povolení provozu výherních hracích automatů
 • přijímá žádosti o příspěvek na péči
 • přijímá žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky
 • nabírá žádosti o vydání občanského průkazu
 • SPOZ – vítání občánků
 • Provádí zápisy do knihy manželství
 • Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • Přijímá doklady k uzavření manželství
 • Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého
 • Přijímá občanské průkazy do úschovy
 • Vydává potvrzení o občanském průkazu
 • Přijímá žádosti k vydání Osvědčení o státním občanství ČR pro vydání prvního občanského průkazu
 • Přijímá žádosti k vydání Osvědčení o státním občanství ČR pro osoby vracející se z ciziny, nebo zdržující se v zahraničí
 • Přijímá žádosti k vydání Osvědčení o státním občanství ČR pro osoby, kde se nejedná o vydání prvního občanského průkazu
 • Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
 • Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
 • Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
 • Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
 • Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
 • Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
 • Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
 • Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, úmrtí listy)
 • Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
 • Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
 • Přijímá žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
 • Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
 • Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky
 • Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 • Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
 • Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
 • Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
 • V daných případech zadržuje občanský průkaz
 • Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
 • Vydává oddací listy
 • Vydává osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťuje státní občanství České republiky
 • Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 • Vydává rodné listy
 • Vydává úmrtní listy
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
   

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty