Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Informace k pomoci Ukrajině  (Інформація про допомогу Україні)                             

Provozní řád - Ledová plocha

PROVOZ KLUZIŠTĚ: 28.11.2021 – 31.01.2022

Provozní doba:        

 • pondělí – pátek od 14:00 do 17:00 hodin
 • sobota a neděle od 10:00 do 17:00 hodin

Po dobu prázdnin bude kluziště otevřeno denně od 10:00 do 17:00 hodin.

Vstupné zdarma!

1. Vstupem do prostoru kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.

2. BRUSLENÍ NA KLUZIŠTI A AKTIVITY V PROSTORU KLUZIŠTĚ JSOU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!

3. Návštěvník je povinen:

 • dbát osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních bruslařů – bruslení na kluzišti je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za případnou újmu na zdraví
 • dbát na bezpečnost svých věcí – vlastník (provozovatel) neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků
 • zajistit, aby uživatelé mladší 10 let byli pod dozorem zodpovědné osoby, zejména u uživatelů mladších 10 let doporučujeme použití přilby a rukavic, příp. florbalové hole
 • dbát pokynů osoby pověřené vlastníkem kluziště
 • respektovat maximální počet 10 osob na ploše kluziště
 • řídit se aktuálními vládnimi nařízeními pro COVID-19

4. Návštěvníkovi v prostoru kluziště je zakázáno:

 • vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimka po domluvě s provozovatelem)
 • pohybovat se v bruslích mimo kluziště a gumovou plochu (dochází ke znečištění kluziště při opětovném vstupu)
 • sezení na mantinelech a přelézání mantinelů
 • vstup na plochu kluziště s jídlem, pitím nebo nebezpečnými předměty
 • kouření na ploše kluziště, v její bezprostřední blízkosti a v uzavřených prostorách
 • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
 • vstup na kluziště s hokejkou a hra hokeje mimo k tomu vymezené časy
 • házení sněhových koulí
 • ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalých chováním
 • chovat se proti zásadám slušného a bezpečného chování
 • jakkoli ničit kluziště a jeho zázemí

5. Vstup do prostoru kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, dále osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu prostoru kluziště a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

6. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými schopnostmi pohybu, se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostoru kluziště i na kluzišti opatrně a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.

7. Veřejné bruslení končí ukončením provozní doby, či na výzvu osoby pověřené vlastníkem kluziště. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit plochu kluziště po uplynutí provozní doby, či na výzvu pověřené osoby ukončující veřejné bruslení.

CO JE EKO KLUZIŠTĚ?

Eko kluziště Glice® umožňuje bruslit kdekoli, zcela nezávisle na ročním období. Protože plocha je vyráběná v EU z prvotřídních surovin, za použití nejkvalitnější technologie HEAT-PRESS, tlakového lisování za tepla. Výsledkem je plocha o síle 2cm, s extrémně vysokou hustotou molekul. Jeden panel váží cca 35kg a má záruku na vlastnosti a stálost 12 let.

Na ploše se bruslí stejným způsobem a se stejným vybavením jako na vodním ledu. Prvních cca 20 vteřin je třeba si zahřát nůž bruslí a následně začne plocha optimálně klouzat. Rozdíl ve skluzu je mezi vodním ledem a Glice někde mezi 5-10% .

Děti ocení fakt, že pády na plochu méně bolí a plocha nestudí. Také má během celé životnosti stejnou podobu. Nejsou tam žádné praskliny. Brusle je třeba mít nabroušené stejně jako na vodní led, bruslení na nenabroušených bruslích není žádná zábava - brusle budou podkluzovat do stran. Opotřebení ostří je podobné jako na vodním ledu. V závislosti na intenzitě bruslení je po cca 3-5 brusleních dobré si brusle nechat přebrousit.

Plochu je dobré udržovat v čistotě a nelze po ní chodit v botách (výjimka po domluvě s provozovatelem).

V Lomnici nad Lužnicí dne 26.11.2021

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Webová kamera

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Partneři, svazky, projekty