Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Kostelní sbor KOS

KOS v létě 2015 na Andělíčku v SušiciVe velikonoční době v roce 2003 zazpívaly na kůru při mši v lomnickém kostele dvě dívky dvě kytarové písničky s doprovodem varhan a vzápětí za námi přišli manželé Ouškovi, že by rádi zpívali kytarové mše. Od té doby se týden co týden (s prázdninovými přestávkami) scházíme na zkoušky a připravujeme repertoár tvořený převážně současnými křesťanskými písničkami.

Název Kos je zkratkové slovo vzniklé z faktického vyjádření kostelní sbor. Základem naší činnosti je hudební doprovod mší v kostele sv. Jana Křtitele v Lomnici, zpíváme však i při svatbách a křtech a na mnoha dalších místech a v dalších kostelech a připravujeme koncerty nejen pro Lomnici, ale také pro blízké a vzdálené okolí. Nazkoušeli jsme zhudebněnou básnickou skladbu Popelka Nazaretská od Václava Renče, zpíváme spirituály a zpěvy z Taizé, do budoucna připravujeme další rytmické mše a hudebně-básnické celky.

Své publikum máme v Lásenici, Ponědraži a Neplachově, kam nás pravidelně zvou na adventní koncerty. Jméno Lomnice nad Lužnicí zaznělo naším prostřednictvím v Praze, několikrát jsme pomohli dobročinnými koncerty v Sušici a Kašperských Horách.

Při mších zpíváme především o velkých svátcích, na Svátek Krista Krále, o Vánocích a Velikonocích, při pouti na svátek Narození sv. Jana Křtitele koncem června.

Organizujeme ale také nehudební programy, které si snad už v lomnickém kulturním životě našly své místo (Slavnosti sv. Mikuláše, Noc kostelů, oslava svátku sv. Martina). Mikulášský a svatomartinský program jsou hojně navštěvovány, děláme je především pro děti, ale Noc kostelů, s níž jsme začali v celém Česku jako jedni z prvních, se v našem městě již „přežila“, takže ji prozatím dál nepořádáme. Jménem Kosu z Lomnice nad Lužnicí jsme v minulých letech zorganizovali několik zájezdů do Říma a jeden do Paříže.

Soubor sestává ze zpěváků a instrumentalistů, k dispozici máme varhany, kytary, rytmickou sekci, housle, zobcové flétny, externě kontrabas a flétnu. Někteří naši členové jsou z Třeboně a z Tábora, příležitostně nám vypomáhají vynikající hudebníci z Českých Budějovic, Majdaleny a ze Záblatí. Velký posun ve sboru nastal tím, že vyrostli dětští členové, což nám prospělo mimo jiné především hlasově. Cílem každého lidského snažení je jistě neustálé zlepšování, posouvání laťky směrem výš. I my amatéři se o to snažíme, ale není to úplně stěžejní. Nejsme amatéry jen v tom smyslu, že nejsme profesionálové, ale především v tom, že konáme a scházíme se s láskou. A v tom vidím já osobně hlavní smysl našeho hudebního i ryze lidského setkávání. Máme radost z toho, co nám bylo dáno, a z toho, co můžeme prožívat. Nejsme samozřejmě společenství uzavřené, naopak vítáme všechny zájemce, kteří nezpívají falešně a cítí rytmus, nicméně pro mnohé jsme – jak vím ze zkušenosti – asi příliš „náboženští“, pro jiné, ortodoxněji zaměřené kostelní hudebníky zase naopak málo „vážní“.

Můžeme jen doufat, že i pro Lomnici máme aspoň nepatrný význam, možná hlavně bazální. Snad ji reprezentujeme v tom lepším smyslu.

Děkujeme za existenci lomnického Kosu, za hmotnou a morální podporu, jíž se nám v Lomnici dostává, a za ten dar, že můžeme být.

2016

V tomto roce začala krystalizovat tendence věnovat koncerty benefičním účelům. Již třetí benefice pro Hospic sv. Kleofáše v rámci Týdne pro hospic zazněla v květnu v kostele sv. Václava v Lomnici, v létě jsme zazpívali v Chlumu u Třeboně na podporu opravy oltáře v tamním kostele a výtěžek tradičního Svatoštěpánského koncertu putoval skautům na opravu nově získané klubovny. Nepochybně se to na kostelní sbor sluší a patří.

Podařilo se nám hudbou pěkně oživit v červnu poutní mši svatou v Lomnici a v listopadu svatoanežskou poutní mši v Českých Velenicích, kterou celebroval pan biskup.

Zprovoznili jsme farní klubovnu na místní faře, která je otevřena jakémukoli bohulibému setkávání. Každou první neděli v měsíci v 11 hodin mohou přijít na kávu či čaj a něco k zakousnutí všichni, kteří mají chuť nebo zrovna cestu kolem.

2017

Kos se nadále stará o hudbu v duchovním prostoru kostela sv. Jana Křtitele v časech tomu určených a zapojuje se také do obohacování kulturního a duchovního času a prostoru Lomnice a okolí. Zpívali jsme při mších v kostele sv. Jana Křtitele na Květnou neděli, Velký pátek a Boží Hod Velikonoční. Zazpívali jsme a zahráli benefiční koncert pro hospic sv. Kleofáše, tentokrát první červnový týden v Husově kapli v Třeboni, lomnickou pouť v kostele, uspořádali tradiční svatomartinský a svatomikulášský program v Lomnici. Hudební tělesa mají nejvíc napilno v Adventu a týká se to i Kosu. Adventní zpívání jsme zajistili v Lásenici, Neplachově a Ponědraži.

Svatoštěpánský koncert v kostele sv. Václava byl díky milému obecenstvu opět velmi příjemný. Provedli jsme takřka neznámou, zato však nesmírně půvabnou a svěží skladbu Jana Hanuše Malá vánoční muzika na text Václava Renče. Moc nás těší již snad také tradiční spolupráce se skauty při rozdávání betlémského světla a živém betlému na Štědrý den.

2018

Při Velkopátečních obřadech jsme poprvé zazpívali Pašije podle svatého Jana. A pak už se celé Velikonoce nesly ve znamení dobré kostelní hudby.

V letošním roce chystáme po několika letech otevřít kostel na Noc kostelů 25. května. Chceme představit jednotlivé členy sboru, kostel a faru; ani pohoštění neopomeneme. Zúčastníme se nepřímo i přímo Setkání rodáků v sobotu 23. června. Bude otevřený kostel a zazpíváme v něm několik veselých písniček.

Připravujeme hudební doprovod poutní mše svaté, která letos připadá přímo na svátek Narození sv. Jana Křtitele 24. června, a rovněž otevření kostela po celou neděli. Na podzim to bude opět benefiční koncert pro Hospic a vše již výše zmíněné – 11.11. sv. Martin, 5.12. sv. Mikuláš a 26.12. Svatoštěpánský koncert.

Každou první neděli v 11 hodin po mši pořádáme setkání s pohoštěním, což je určeno úplně všem, kdo přijdou. Všichni jsou tedy zváni.

Přijďte tedy a vezměte s sebou své přátele, příbuzné a známé, zejména na Noc kostelů, aby všichni viděli, co se skrývá v té velké budově na jediném lomnickém vršku.

Benefiční koncert pro Hospic sv. Kleofáše

Benefiční koncert pro Hospic sv. Kleofáše 2015

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty