Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Včelaři

Základní organizace má k 1.12.2012  40 členů, kteří obhospodařujících 411 včelstev.
Z celkového počtu členů jsou 4 kočující s 61 včelstvy.
Včelstva jsou umístěna v katastru obcí Lomnice nad Lužnící, Klec, Frahelž, Ponědráž, Ponědrážka, Klec, Záblatí a Lužnice.

V roce 2014 je v plánu práce ZO ČSV Lomnice nad Lužnicí

1. Pořádání výborových schůzí

Výborové schůze jsou pořádány každý třetí pátek v měsíci. V letním období od 19:00 hod. v zimním od 18:00 hod. Výborové schůze jsou volně přístupné pro všechny členy organizace, případně pro hosty pozvané členy organizace. Na výborových schůzích se vede prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu z výborové schůze.

2. Provádění léčení

Léčení bude prováděno dle harmonogramu v součinnosti se státní veterinární správou Jindřichův Hradec.

3. Pořádání výstavy

Výbor se bude snažit o uspořádání včelařské výstavy ve spolupráci se zahrádkáři.

4. Převedení členů z programu Evidence ZO do CIS

Výbor se bude snažit o souběžné vedení evidence v programu Evidence ZO i ve webové aplikaci http://cis.vcelarstvi.cz. Výsledným stavem potom bude vedení evidence v systému CIS.

Zdeněk Vyhnal, jednatel ZO


Zpráva o činnosti ZO ČSV Lomnice nad Lužnicí za rok 2013

Rok 2013 byl z pohledu naší ZO mírně podprůměrný. Celkově bylo vyprodukováno 7919 kg medu a 226 kg vosku.

Stejně jako v minulých letech jsme se potýkali s parazitickým roztočem varroa destruktor, který oslabuje naše včelstva, která pak snáze podléhají dalším chorobám, mezi které patří například mor včelího plodu, který začal naše včelstva ohrožovat směrem od severu.

Při dosud provedených kontrolních odběrech jsme měli sedm vzorků pozitivních. I přes hrozící mor se podařilo provést přísun 22 zdravých včelstev k plodinám a 26 zdravých včelstev do lesů. Bylo rovněž vychováno 72 včelích matek. Naše organizace má celkově 39 členů, z toho počtu jsou 2 včelaři bez včelstev.

Celkem tito včelaři obhospodařují 414 včelstev, což představuje od minulého roku nárůst o 3 včelstva. Na jednoho včelařícího včelaře tedy připadá průměrně 11,18 včelstva. Nejvyšší počet včelstev obhospodařovaných jedním včelařem je 39. V Lužnici zahájil činnost nový důvěrník – přítel Vosika. Děkujeme příteli Hrkalovi, který dosud tuto činnost vykonával.

V uplynulém roce se podařilo postavit včelařský domek mládeže. V loňském roce nás navždy opustil přítel František Šimkovský.

V letošním roce budou slavit výročí tito členové:

  • Josef Rytina – 75 let
  • Jan Kříž – 85 let

Mladí včelaři

Včelařský kroužek v Lomnici nad Lužnicí byl založen v lednu 2013. Zaregistrováno je celkem 7 dětí, z toho 5 hochů a 2 dívky. Tři děti jsou ve věku do 10 let. Schůzky jsou jednou týdně ve škole nebo u včelína. Děti se seznamují jak s teorií, tak praktickou činností chovu včel.

Více informací >>

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mikulášská nadílka

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty