Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Správa a údržba majetku města, Sběrný dvůr

Organizační složka města Lomnice nad Lužnicí Správa a údržba majetku města

Organizační složka zajišťuje provoz, správu a údržbu majetku města Lomnice nad Lužnicí a další organizačně technické činnosti na těchto úsecích:

 • odpadové hospodářství Lomnice nad Lužnicí
 • zpracování biologického odpadu – provoz kompostárny
 • chodníky, komunikace, veřejná prostranství včetně úklidu a zajištění čistoty
 • zimní údržby komunikací v souladu s „Plánem zimní údržby místních komunikací“
 • údržba veřejné zeleně
 • kotelny plynové
 • opravy bytového fondu a nemovitostí ve vlastnictví města
 • městský mobiliář
 • běžná údržba obecního majetku
 • zabezpečení provozu a údržby městských hřbitovů
 • správa a údržba dětských hřišť, sportovišť, včetně zařízení

Organizační složka zajišťuje zejména:

 • správu, opravy, údržbu a provozuschopnost městského rozhlasu a veřejného osvětlení
 • správu, opravu, údržbu a provozuschopnost místních komunikací, zimní údržba a čištění místních komunikací, veřejného prostranství, údržba a osazování tabulek s označením ulic nebo jiného veřejného prostranství
 • ochrana, údržba a výsadba veřejné zeleně města (parky, uliční pásy, hřbitovní zeleň, sportovní a rekreační plochy a ostatní veřejná zeleň)
 • technické zabezpečení výzdoby a osvětlení města při slavnostních událostech, památných dnech a svátcích
 • udržování a obnova městského mobiliáře, zařízení dětských hřišť a sportovišť
 • údržba a osazování dopravních značen na místních a účelových komunikacích
 • zajišťování dopravy a odborných prací na investičních akcích města, správa a údržba nemovitostí
 • správa a údržba veřejných pohřebišť, památníků
 • zabezpečení správy včetně provozu a údržby sběrného dvora, odstraňování odpadů
 • správa, provoz kompostárny
 • organizace provádí pravidelný svoz bioodpadu v Lomnici nad Lužnicí, rozmisťování velkoobjemových kontejnerů dle požadavků zřizovatele a zajišťuje provoz a třídění odpadů na sběrném dvoře
 • zajišťování v součinnosti s provozovatelem údržbu, provoz vodohospodářské infrastruktury v majetku města dle zákona o vodovodech a kanalizacích
 • sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření
 • sledování, analýza, kontrola a vyhodnocování spotřeby energií v budovách města 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autora výstavy doprovodila při výkladu nejprve pouze jeho mladší vnučka.

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty