Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Poplatky pro rok 2024

Místní poplatky 

Místní poplatky a jejich výše vychází z platných obecně závazných vyhlášek města, jejichž znění je zveřejněno ve Sbírce právních předpisů. Od 1. ledna 2024 jsou platné nové obecně závazné vyhlášky města: o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad), o místním poplatku za psa, o místním poplatku z pobytu, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku ze vstupného a stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Sbírka právních předpisů - platné znění obecně závazné vyhlášky

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad)

550,-- Kč – fyzická osoba, která je ve městě přihlášena k trvalému pobytu nebo vlastník nemovitosti (zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města). Splatnost poplatku je do 31. května 2024. Po obdržení platby bude známka na odpadovou nádobu bezplatně vhozena do poštovní schránky.

 

Místní poplatek ze psů

Sazba poplatku pro kalendářní rok 2024 činí:

 • za jednoho psa 400,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 600,-- Kč – chovaní v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci;
 • za prvního psa 600,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 800,-- Kč – chovaní v bytových domech;
 • za prvního psa 600,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 800,-- Kč – chovaní v ostatních objektech;
 • za prvního psa 150,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 250,-- Kč – osoba starší 65 let.

Poplatek ze psa platí držitel psa. Držitelem psa je pro účely tohoto poplatku osoba, která je ve městě hlášena k trvalému pobytu. Poplatek ze psů se platí za psa staršího 3 měsíců. Poplatek je splatný nejpozději do 31. května 2024. Ke splnění ohlašovací povinnosti je možné využít formuláře.

- Přihlášení k místnímu poplatku ze psa Typ: DOCX dokument, Velikost: 33.77 kB

- Odhlášení psa z evidence Typ: DOCX dokument, Velikost: 28.88 kB

 

Místní poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 15,-- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů následujícího měsíce po skončení čtvrtletí.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

- Přihláška k registraci místního poplatku z pobytu Typ: DOCX dokument, Velikost: 29.56 kB

- Hlášení místního poplatku z pobytu Typ: DOCX dokument, Velikost: 30 kB

- Ohlašovací povinnost - ukončení ubytovací činnosti Typ: DOCX dokument, Velikost: 29.15 kB

 

Místní poplatek ze vstupného

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na

 1. kulturní akce 10 %,
 2. sportovní akce 1 %,
 3. prodejní akce 10 %,
 4. reklamní akce 10 %.

Město stanovuje poplatek paušální částkou:

 1. za konání jedné kulturní akce 6000 Kč,
 2. za konání jedné sportovní akce 500 Kč,
 3. za konání jedné prodejní akce 1000 Kč,
 4. za konání jedné reklamní akce 1000 Kč.

Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku. Plátce provede ohlášení nejpozději 15 dnů před konáním akce.

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Od poplatku se dále osvobozují:

 • akce vzdělávacího charakteru,
 • akce pro děti,
 • koncerty vážné hudby,
 • divadelní a filmová představení,
 • akce pořádané příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lomnice nad Lužnicí,
 • akce pořádané městem Lomnice nad Lužnicí,
 • akce pořádané neziskovými organizacemi a spolky působícími na území města.

Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného Typ: DOCX dokument, Velikost: 29.56 kB

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 1. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 0,50 Kč,
 2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 5 Kč,
 3. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč,
 4. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20 Kč,
 5. za umístění reklamních zařízení 20 Kč,
 6. za provádění výkopových prací 5 Kč,
 7. za umístění stavebních zařízení 5 Kč,
 8. za umístění skládek 5 Kč,
 9. za umístění zařízení cirkusů 3 Kč,
 10. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč,
 11. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 3 Kč,
 12. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 3 Kč,
 13. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5 Kč,
 14. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč.

Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 30 000,-- /za každý započatý týden,

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje – restaurační zahrádky (tj. vymezené místo, na kterém se poskytují služby v rámci živnosti hostinská činnost”, které je k této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna): 1 000,-- Kč/rok.

Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku. Poplatník provede ohlášení nejpozději 15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.

Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Typ: DOCX dokument, Velikost: 40.98 kB

 

Způsob hrazení místních poplatků

Platbu místních poplatků za komunální odpad a ze psů v roce 2024 je možné nově hradit pomocí QR kódu.

Každý poplatník za komunální odpad a poplatník za psa počátkem ledna 2024 obdrží do své poštovní schránky v místě trvalého pobytu Vyrozumění o výši poplatku s vygenerovaným QR kódem. Pomocí bankovní aplikace ve svém mobilu naskenujete QR kód a platební příkaz se v aplikaci automaticky vyplní správnými údaji, tj. s přednastavenou částkou, variabilním symbolem, číslem bankovního účtu a odešlete.

I nadále lze poplatky hradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí (kancelář matriky, I. patro, dveře č. 15), nejlépe však bankovním převodem, který doporučujeme (vyplňujte platební údaje z Vyrozumění o výši poplatku, které obdržíte do poštovní schránky).

Od 1. ledna 2024 je nové číslo bankovního účtu pro platby za místní poplatky, číslo účtu je: 332 502 170/0300.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Šejdová

tel. 384 792 239

podatelna@meu.lomnice-nl.cz

jsejdova@meu.lomnice-nl.cz

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bludověnka

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty