Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Protektorát čechy a morava

Každý měsíc v kalendáři přináší do našich rodin oslavy jmenin, narozenin a rodinných výročí. Stejně tak jsou v kalendáři zapsána data připomínající nám tragické události – osobní, ale také společenské.

Pokud se ohlédneme zpět do dějin lidstva, zjistíme, že každý pokrok a vývoj společnosti byl vykoupen utrpením a strádáním. Jen těžko najdeme ve světových dějinách období naplněné jen mírem, svobodou a rovnoprávností. Přesto se lidstvo nedokázalo poučit. Žijeme ve třetím tisíciletí, které je evidentně opět často obrazem netolerantnosti a násilí. Ani druhá světová válka pro nás nebyla dostatečným varováním. Březen roku 1939 znamenal pro naši zem začátek dlouhých šesti let okupace, násilí a utiskování. Připomeňme si jak vnímali a prožívali toto období obyvatelé našeho města.

Protektorát

Dne 15. března 1939 ve 3hod 55 minut ráno byly po předporadách znovu zahájeny porady v říšském kancléřství a na nich byla podepsána dohoda v níž se praví: „President Českého státu prohlásil, že klade osud českého státu a osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše. Vůdce přijal toto prohlášení a rozhodl, že přijímá český národ pod ochranu německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj národního života a jeho vlastní svébytnost.“

Téhož dne 15. března 1939 bylo území Čech a Moravy obsazeno říšskou brannou mocí a také téhož dne říšský kancléř a vůdce přibyl do Prahy na pražský hrad.

Dne 16. března 1939 vyhlásil říšský ministr zahraničních věcí št.v. Riebenstrop výnos vůdce německé říše, jímž byl zřízen protektorát „Čechy a Morava“. 18. března 1939 jmenoval říšský kancléř Konstantina svob. pána šl. Neuratha protektorem v Čechách a na Moravě.

Národní souručenství

President Dr. E. Hácha dal podnět k tomu, aby se český národ sjednotil v jediné politické straně zvané „Národní souručenství“. V měsíci dubnu byl prováděn nábor členů. Hned první den se v Lomnici n. L. přihlásili všichni muži od 21 let. V celém lomnickém okresu zůstalo mimo jen 35 mužů . V čelo „Národního souručenství“ byl postaven presidentem

Adolf Hrubý z Mláky u Lomnice n. L. Dne 5. dubna 1939 přijel do Prahy říšský protektor svob. p. šl.r. Neurath a ujal se svého úřadu. 27. dubna 1939 jmenována nová vláda s ing. Eliášem v čele, když před tím vláda Beranova odstoupila.
5. května 1939 bylo oznámeno, že do Národního souručenství se přihlásilo 99,8% českých mužů. Německo okupuje naši republiku.

Jak uvádím dne 15. března vtrhla německá ozbrojená až po zuby ozbrojená moc různými směry přes hranice našeho státu do Čech. Od časného rána neustále hlásil náš rozhlas, jak německá armáda k nám pochoduje. I počasí bylo tak chmurné, jak stísněné a chmurné byly myšlenky českého národa.

Německá vojska v Lomnici

Od rána za chladného počasí padal hustě sníh velikými mokrými vločkami s deštěm a v tom nečase vtáhlo německé vojsko válečně vyzbrojené pevným vojenským krokem s oddíly strojních pušek i dělostřelectva kolem 11 hodiny dopoledne po silnici od Třeboně do našeho města. Vojsko na náměstí zastavilo pochod a tu je přivítal starosta města Frant. Kukla. Obyvatelstvo ani mnoho z domů nevycházelo a chovalo se celkem velmi trpně. Jen někteří jednotlivci běželi s hrnečkem k vojenské kuchyni, když jim tak nabízela pokrm. Nebylo u nás dosud nouze a zdá se, ža takoví jednotlivci více ze zvědavosti co němečtí vojáci jedí běželi ke kuchyni.

Se vstupem německé armády k nám bylo nařízeno také odevzdávání zbraní a stanoven trest za neuposlechnutí tohoto nařízení. Velké zklamání mezi obyvatelstvem bylo vyhlášení kursu německé marky. Jedna německá marka se rovnala 10 Kč. Němečtí vojáci byli velmi příjemně překvapeni vysokou cenou marky a nakupovali si zboží, které posílali domů.
Hned 26. března bylo nařízeno jezdit a vyhýbat se na pravo jak to je zvyklostí v říši. Obávali jsme se, že bude mnoho neštěstí – ale jedoucí byli pozorni, že k neštěstím nedocházelo.

Odzbrojení četnictva. Židovská hvězda Když německé vojsko obsazovalo naši okleštěnou republiku, bylo slíbeno, že nesetká-li se německá branná moc nikde s odporem, že nám bude dána autonomie. Bylo tudíž nařízeno vycházeti Němcům vždy a všude vstříc. Němci toho také náležitě využívali.

Den 19. března 1939 bylo odzbrojeno četnictvo. Židům bylo 26. března 1939 nařízeno nositi viditelně žluté hvězdy. Jejich obchody jako židovské označeny.

Čerpáno z kroniky města: Pamětní kniha města Lomnice nad Lužnicí, Část II.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty