Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Rybaření v Lomnici nad Lužnicí

Rybaření v Lomnici nad Lužnicí]Pro zájemce o sportovní rybaření v Lomnici nad Lužnicí uvádíme znění platného Místního rybářského řádu k provozování sportovního rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2024 .Typ: PDF dokument, Velikost: 490.18 kB

1. Obecné zásady chování při lovu

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako založení černé skládky s postihy dle zákona 285/2018 Sb. ve znění pozdějiších předpisů. Porušiteli tohoto ustanovení dále nebude v budoucnu vydána další povolenka k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 10 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníka. Je též zakázáno stanování a táboření. Majitel povolenky ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízeních. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

Pokud není tímto místním rybářským řádem některý údaj zpřesněn, řídí se rybaření na rybníku Peřinka ustanoveními zákona číslo 239/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Doba lovu

 • 1.4.2024 - 15.10.2024
 • Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platnou povolenkou.

Denní doby rybolovu:

 • duben, září: 6.00 – 20.00 hodin
 • květen až srpen: 5.00 – 22.00 hodin
 • říjen: 6.00 – 19.00 hodin

3. Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy

 • lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
 • je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Na prut smí chytat pouze ten, kdo vlastní povolenku – ne jiná osoba.
 • lov na přívlač a lov čeřínkováním je ZAKÁZÁN.

Je zejména zakázáno:

 • umísťování haltýřů a přechovávání ryb v nich,
 • přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího,
 • odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejich zapsáním do přehledu o úlovcích,
 • směňování úlovků,
 • používání samoseků,
 • lov ryb z loděk a všech ostatních plavidel,
 • řezat vidličky z rostoucích stromů,
 • používat do nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií,
 • nedodržování dopravního značení umístěného před vjezdem k rybníku Peřinka (dopravní značka B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech).

Povinné náčiní:

 • rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjišťování velikosti ulovených ryb, podběrák,
 • pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku s kruhy, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou a musí být zapsána ve formuláři ,,Povolenka k rybolovu a přehled o úlovcích na rybníku Peřinka“.

4. Míra, počet, evidence úlovků

Lovné míry ryb:

 • Candát obecný - 45 cm                   
 • Kapr obecný - 50 cm
 • Lín obecný - 20 cm                   
 • Amur - 50 cm
 • Tolstolobik - 50 cm                   
 • Bolen dravý - 45 cm
 • Úhoř říční - 45 cm                   
 • Sumec velký - 90 cm
 • Štika obecná - 55 cm                   

Kapr obecný nad 70 cm je považován jako trofejní ryba a bude vrácen zpět do vody.

Lov dravců POVOLEN od 1.9. do 15.10.2024 pouze v sobotu a neděli (+ ve svátek) a to pro rybáře s platnou sezonní povolenkou (1.4.-15.10.2024).

V jednom dnu si oprávněný k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks ušlechtilých ryb (kapr, štika, candát, sumec, amur).  Denní  úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a ponechání si ryby je lovící povinen tuto zapsat do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.

5. Kontrola a dozor

Tuto činnost vykonává pověřený pracovník města, vedoucí organizační složky Lomnice nad Lužnicí, kteří se tímto pověřením prokáží a Policie ČR. Chytající je povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní a úlovků. Při zjištění přestupku proti tomuto řádu či obecně platným předpisům jsou kontrolní orgány dle zákona oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní,  úlovky a popř. uložit sankci dle platných předpisů. Městský úřad Lomnice nad Lužnicí žádá všechny slušné sportovní rybáře, aby v případě zjištění závažných porušení rybářského řádu volali na níže uvedená telefonní čísla:

Město Lomnice nad Luž.: 384 792 201, Němec Luboš: 775 449 729, Lubina Jaroslav: 601 559 351,
nebo Policie ČR Třeboň: 384 722 345

6. Povolenky k lovu ryb

Povolenky je možno zakoupit:

na Informačním a kulturním středisku Lomnice nad Lužnicí, náměstí 5. května 133,
tel.: 724 157 968/ 380 130 016
v době: 

IKS 

 • Po 9:00 – 17:00 
 • Út 9:00 – 16:00
 • St 9:00 – 17:00
 • Čt 9:00 – 16:00
 • Pá 9:00 – 16:00                                                                                        

Ve všech dnech je tato doba přerušena polední přestávkou v době 12:00 – 13:00 hodin.

Po pracovní době IKS, v sobotu, v neděli a o svátcích lze povolenku zakoupit na adrese: Luboš Němec, Nádražní ulice čp. 392, Lomnice nad Lužnicí (tel.: 775 449 729). Na stejné adrese je možno odevzdat i vyplněnou povolenku.

7. Ceny povolenek

 • 1 den  - 200,-- Kč
 • 2 dny - 400,-- Kč 
 • 3 dny - 600,-- Kč     
 • 1 týden - 800,-- Kč       
 • sezónní - 2 000,-- Kč 
 • děti do 15 let věku *  - 500,-- Kč 

* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání na 1 prut.

8. Závěrečná ustanovení

Po skončení platnosti povolenky je nutno odevzdat (odeslat) ji jako přehled o úlovcích na adresu Informační a kulturní středisko, nám. 5. května 133, 378 16  Lomnice nad Lužnicí a to nejpozději do 30. listopadu 2024.

Pokud sportovní rybář nevrátí vyplněnou povolenku za předchozí rok do 30. 11. 2024 (i s vyplněným přehledem úlovků), zvyšuje se cena další povolenky v následujícím roce o Kč 200,--. Povolenky se odevzdávají poštou, nebo přímo na IKS či městském úřadě.

Zaslání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace ryb přistupuje vlastník k dalšímu zarybňování revírů.

V Lomnici nad Lužnicí dne 12.3.2024.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty