Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Zajímavosti z okolí

Slepičí vršek

Přírodní památka "Slepičí vršek" chrání na ploše cca 1.8 ha význačný geomorgologický útvar, písečný přesyp s charakteristickou psamofilní (pískomilnou a teplomilnou) florou a faunou. Přesyp vznikl koncem doby ledové či počátkem doby poledové navátím jemného písku západními větry z náplavů nedaleké řeky Lužnice. Je pravděpodobné, že v počátcích kolonizace byl přesyp porostlý řídkým lesem, v dalších stoletích vlivem lidské činnosti postupně získával podobu více či méně odkryté duny s rozptýlenými dřevinami a s velkými plochami volných písků.

Přesyp je pochopitelně v současných klimatických podmínkách stabilizovaný, nedochází k jeho přesouvání a změnám tvaru, tak jak to můžete vidět v oblastech písečných dun na mořských pobřežích či pouštích.

Díky specifickým podmínkám přesypu zde žijí velice zajímavé a unikátní společenstva psamofilních rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to především nahoprutka písečná, pavinec horský a chmerek vytrvalý. Z živočichů jsou to především zástupci různých skupin hmyzu, mezi typické druhy písku na příklad patří zástupci čeledi blanokřídlých, především drobné samotářsky žijící hrabalky a kutilky. Typickým druhem je i vzácná saranče modrokřídlá. Bylo zde například zjištěno celkem 114 druhů motýlů, vedle druhů typických po okolní biotopy, které sem zaletují, zde byly nalezeny i dva cenné psamofilní druhy.

Vzhledem k malé rozloze přesypu nelze hovořit o charakteristické fauně obratlovců, ale oproti okolní krajině zde například můžete spatřit hojnou ještěrku obecnou.

S přesypem se můžete seznámit z cesty procházející jeho středem (podél obnažených písků). Vstup mimo tuto cestu je povolen pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty