Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Korespondenční adresa:

Matrika Lomnice nad Lužnicí
nám 5. května 130
378 16 Lomnice nad Lužnicí, budova MÚ I. patro

Pravidla oceňování životních událostí

Od 1. července 2016 nabyla účinnosti novela zákona o obcích č. 106/2016 Sb., která, kromě jiného, zavádí nové ustanovení § 36a. Podle tohoto ustanovení mohou obce ocenit významné životní události svých občanů. Na základě tohoto výslovného oprávnění mohou obce pro tyto účely čerpat příslušné údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu stanoveném § 149a zákona o obcích. Uvedená novela se dotkla životních událostí jako životní výročí, vítání občánků a jubilejní svatby.

Novela zákona zcela změnila možnost zasílání gratulací u životních výročí a město jubilantovi může zaslat blahopřání k narozeninám bez předchozího souhlasu. U jubilejních svateb a vítání občánků je stále nutný aktivní přístup ze strany občanů.

Životní výročí

Od dosažení 50 let věku městský úřad v pravidelných desetiletých intervalech zasílá jubilantům poštou písemnou gratulaci starosty města Lomnice nad Lužnicí. Od dosažení 70 let věku v pravidelných pětiletých intervalech a po dosažení 80 let věku se gratulace již zasílá každoročně. Podklady pro zasílání blahopřání získává město ze základního registru evidence obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel.

Gratulace v soukromí ze strany zástupců města jsou možné u jubilantů při dosažení 90 a více let na požádání. K této příležitosti je zajišťována malba a zápis do pamětní knihy města Lomnice nad Lužnicí.

Na požádání a se souhlasem jubilanta je možné uveřejnit blahopřání v lomnickém zpravodaji a webových stránkách města Lomnice nad Lužnicí.

Jubilejní svatby

U jubilejních svateb (50 let – zlatá svatba, 60 let – diamantová svatba, 65 let – kamenná svatba,…) je nezbytný aktivní přístup ze strany jubilantů, případně jejich rodinných příslušníků.

Město Lomnice nad Lužnicí na požádání může jubilantům k výročí jejich svatby zaslat blahopřání starosty, zajistit gratulaci zástupců města v místě bydliště anebo zajistit možnost slavnostního obřadu.

Slavnostní obřady se konají v obřadní síni Staré radnice v Lomnici nad Lužnicí, a z důvodu bezbariérového přístupu rovněž v kostele sv. Václava.

Jubilejní svatby se týkají výhradně obyvatel Města Lomnice nad Lužnicí.

K této příležitosti je zajišťována malba a zápis do pamětní knihy města Lomnice nad Lužnicí.

K výročí jubilejní svatby je z rozpočtu města, konkrétně z fondu pro občanské záležitosti, koupen dárkový koš, květina.

Na požádání a se souhlasem jubilantů je možné uveřejnit blahopřání k výročí svatby v lomnickém zpravodaji a webových stránkách města Lomnice nad Lužnicí.

Vítání občánků

Město Lomnice nad Lužnicí zasílá rodičům dětí trvalým bydlištěm (i v době narození) v Lomnici nad Lužnicí informační dopis s možností zúčastnit se vítání občánků. Rovněž i v tomto případě je potřeba aktivního přístupu rodičů, kteří se chtějí zúčastnit této společenské akce, aby zaslali přihlášku, jejíž vzor je připraven a bude rodičům zasílána nebo si ji budou moci stáhnout z webových stránek města.

Po obdržení přihlášky zasílá město pozvánku na konkrétní datum vítání občánků. Pozvánka je zasílána dopisem na adresu trvalého bydliště 10 až 14 dní před termínem vítání.

K vítání se budou zvát děti od pěti měsíců výše.

V době letních prázdnin, v měsíci červenec, srpen a v zimních měsících prosinec a leden, vítání občánků neprobíhá.

Vítání občánků se koná v kostele sv. Václava, kde je bezbariérový přístup nebo v obřadní síni Staré radnice v Lomnici nad Lužnicí.

K slavnostnímu obřadu vítání občánků jsou také zvány děti z okolním menších obcí, a to Smržov, Záblatí, Klec, Frahelž, Ponědraž, Ponědrážka. Součinnost obecních úřadů je nezbytná, jelikož musí, v dostatečném předstihu, městu Lomnice nad Lužnicí poslat seznam narozených dětí v jejich obci (město nemůže čerpat informace o občanech jiných obcí). Po zaslání seznamu město Lomnice nad Lužnicí osloví rodiče informačním dopisem s možností zúčastnit se vítání občánků.

K akci vítání občánků jsou z rozpočtu města, konkrétně z fondu pro občanské záležitosti, nakupovány dětem dárky (památníček, pamětní list, kniha říkanek + plyšový polštářek či maňásek, apod.)

K této příležitosti je zajišťována malba a zápis do pamětní knihy města Lomnice nad Lužnicí.

Schváleno v radě města dne 30.08.2017, č. usnesení 13/115/R/2017

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty