Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Korespondenční adresa:

Matrika Lomnice nad Lužnicí
nám 5. května 130
378 16 Lomnice nad Lužnicí, budova MÚ I. patro

Ztráty a nálezy

OZNÁMENÍ

Město Lomnice nad Lužnicí v souladu s ustanovením § 1053 zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění, vyzývá vlastníka, aby se ve lhůtě 3 let ode dne odevzdání nálezu věci přihlásil na Městský úřad Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května čp. 130, kancelář matriky, I. patro.

Od 01.01.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění, ve kterém je, od předchozího znění občanského zákoníku, odlišně upravena problematika ztrát a nálezů.

Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. „Kdo najde ztracenou věc, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji a je povinen tuto věc vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena“ (např. v nalezené peněžence je občanský či jiný identifikační průkaz a je tedy možné určit, kdo peněženku ztratil).
Nelze-li nicméně takto ztracenou věc vrátit a není-li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit - např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení.

Poté, co je nález odevzdán na město, je zde nález zaevidován, uschován a je zveřejněn (vyhlášen) na webových stránkách města. Nalezené klíče jsou vyvěšeny ve vestibulu v přízemí budovy městského úřadu. Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky (§ 1057). Uplynou-li ovšem 3 roky od vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo město, které byla ztracená věc odevzdána.

Zvláštní režim platí pro nalezená zvířata. Ztracené zvíře = "nález", musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nálezce k nim nabude vlastnické právo již po uplynutí dvou měsíců, během nichž se o zvíře nikdo nepřihlásil. Pokud nálezce o zvíře nemá zájem, může je město svěřit provozovateli útulku pro zvířata. Pokud se po uplynutí 4 měsíců o zvíře nikdo nepřihlásí, může provozovatel útulku se zvířetem volně nakládat (§ 1059). Nález zvířete může nálezce oznámit na telefon 797 979 379 - Správa a údržba majetku města Lomnice nad Lužnicí.

Nalezené věci je možné oznámit a vyzvednout na adrese:

Městský úřad Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května čp. 130 – I. patro – kancelář matriky, vždy v úředních hodinách Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí

Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně, po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu.

odpovědný zaměstnanec: Ing. Jana Šejdová


Seznam nalezených věcí

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty