Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Kostel sv. Jana Křtitele

kostelKostel sv. Jana Křtitele (na severozápadním okraji města) - na místě dnešního kostela existovala starší svatyně nepochybně ještě před lokací městečka i vznikem hradu. Dnešní kostel, tvořený obdélnou lodí, pětiboce uzavřeným presbytářem a severní sakristií, byl zřejmě nově postaven po požáru roku 1358 (žebrová klenba dochována jen v sakristii; klenba presbytáře je barokní, loď je plochostropá). Roku 1467 byl vydrancován. Patrně až na přelomu 15. a 16. století byla k jižní zdi lodi přistavěna mohutná věž, která je typickým pozdním dílem pozdně gotické rožmberské huti; nároží mají pravidelné zazubení zaříznutím omítky, v ploše hrubých omítkových ploch jsou znakové omítkové terče a hlazené okenní pasparty. Dokladem obranné funkce věže i celého areálu kostela jsou četné klíčově střílny. Koncem 16. století bylo k věži přistavěno schodiště se sgrafitovým kvádrováním a zubořezem. Exteriér presbytáře byl vyzdoben nástěnnými malbami. Roku 1650 kostel vyhořel. Roku 1793 byl presbytář nově zaklenut valenou : klenbou s lunetami a byly zvýšeny stěny lodi. Nová střecha lodi však přesto nedosáhla hřebene střechy vyššího presbytáře. Starší tabulový strop lodi byl nahrazen rákosovým stropem. Věž dostala již roku 1779 nové římsy a okna a byla o 1 střevíc zvýšena. Roku 1792 byl vystaven kůr. Schody byly do dnešní podoby vystavěny roku 1814. Do dnešní podoby byla věž novogoticky upravena roku 1872.

mše

Obraz sv. Jana Křtitele na hlavním oltáři pochází od Josefa Peške z Lovosic z r. 1838.

Z nařízení císaře Josefa II. byl roku 1793 hřbitov u kostela obehnán zdí. Nový hřbitov byl postaven až roku 1893 a 8. října tohoto roku byl vysvěcen.

Zdroj: PhDr. Václav Rameš

kostelobrazkostelkostel

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

5.12. - Každý návštěvník odcházel spokojený

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty